Get Adobe Flash player Tu podaj tekst alternatywny
Szukasz produktu?

Drenaż

Zakres cenowy: 2 - 15 PLN


Źródło zdjęcia: www.pipelife.pl

W naszej ofercie Drenaż:
Pipelife - www.pipelife.pl
Zastosowanie:

Jeżeli Państwa dom jest usytuowany na działce o dużej wilgotności, w niesprzyjających warunkach może dojść do jego podtopienia. To z kolej może Państwa narazić na wysokie koszty usuwania powstałych zniszczeń. We wspomnianej sytuacji warto więc zastanowić się nad montażem systemu osuszającego glebę.
Jedną z metod pozbywania się z podłoża zbędnej ilości wody jest instalacja drenażu osuszającego. Jest to ciąg sączków rozprowadzonych pod powierzchnią gleby. Odprowadza on z gruntu nadmiar wody i oddaje go do zbiorników lub rowów melioracyjnych, bądź też bezpośrednio do kanalizacji deszczowej.Możliwości:

Osuszanie drenażem można stosować w sposób stały lub krótkoterminowy, np. w czasie okresowego, większego zawilgotnienia powietrza i gleby. 
Elementy systemu drenażu są wykonywane z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w glebie - z sączków ceramicznych, betonowych lub perforowanych rur z tworzyw syntetycznych.Montaż:

Odpowiednio rozłożony i połączony, rurociąg drenarski może prawidłowo funkcjonować nawet przez kilkadziesiąt lat. Należy ułożyć go w pobliżu domu w specjalnie do tego przygotowanym wykopie i zabezpieczyć przed zapiaszczeniem przez owinięcie geowłókniną lub obsypką z żwiru i piasku. W sprzedaży są też rury w specjalnym oplocie z włókniny. Wszelkie połączenia systemu należy dokładnie uszczelnić – jest to koniecznym warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu.
Dodatkowym, ważnym elementem montażu jest ułożenie rur z odpowiednim spadkiem. Jeżeli więc z jakichkolwiek powodów nie jest to możliwe, należy zamontować odpowiednią przepompownię.Dodatkowe informacje:

Przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania drenażu może być zamulenie jego przewodów lub zarośnięcie korzeniami roślin. Dlatego nie należy go układać w strefie systemu korzeniowego drzew.